Wspólnoty

Apostolstwo Modlitwy,

Chór im. św. Stanisława Kostki,

Grupa Życia Wewnętrznego,

Klub Inteligencji Katolickiej (http://www.kik.kalisz.pl)

Klub Inteligencji Katolickiej w Kaliszu jest samorządna, niezależną, społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko – katolickiego, którzy zgodnie ze swym światopoglądem mają na celu:

1. Pracę intelektualną i moralną w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych.
2. Pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i szerzenia chrześcijańskiej kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej.
3. Niesienie pomocy duchowej i moralnej osobom potrzebującym.
4. Przeciwdziałanie społecznym dewiacjom.

Powyższe cele Klub realizuje przez stworzenie możliwości pracy intelektualnej i wychowawczej za pomocą:

1. Utrzymywania bliskich kontaktów z OO. Jezuitami w Kaliszu.
2. Organizowania zebrań otwartych, spotkań dyskusyjnych i prelekcji.
3. Nawiązania współpracy z innymi organizacjami religijnymi i społecznymi.

Praca Klubu przebiega według rytmu który wyznaczają:

1. Wydarzenia publiczne i kościelne
2. Kalendarz liturgiczny
3. Rocznice
4. Plany spotkań opracowane przez zarząd Klubu.

W życie klubowej społeczności na trwałe są wpisane:

- Wspólne Eucharystie
- Adwentowe dni skupienia
- Rekolekcje Wielkopostne
- Spotkania Opłatkowe i przy „Święconym Jajku”
- Udział w Drodze Krzyżowej ulicami Kalisza i w nabożeństwach o charakterze miejskim.
- Pielgrzymki.

Głównym obszarem pracy Klubu są spotkania, prelekcje, dyskusje panelowe i prezentacje multimedialne.

Wykaz spotkań, które odbyły się w okresie od stycznia 2005 r. do czerwca 2006 r.

Ks. dr Piotr Rossa: Cykl wykładów Pt: „Eucharystia i Pamięć”
Dr Elżbieta Kałuża – Maniewska: „Jan Paweł II – orędownik prawdy”
o. Zdzisław Wojciechowski SJ: „O wolności”
„Święta Góra Athos” – pielgrzymka multimedialna z o. Aleksandrem Jacyniakiem SJ
o. Aleksander Jacyniak SJ: „Jaka jest Białoruś dziś?”
Ks. dr Piotr Rossa: „Geneza i rozwój prawosławia”
o. Artur Filipowicz SJ: „Główne zagadnienia bioetyki dziś”
„Różne oblicza Afryki – Kamerun między wspaniałością a nędzą”. Spotkanie multimedialne prowadził o. Robert Bujak SJ
Adam Rogacki – Poseł RP: „Obecna sytuacja Polski i jej perspektywy.”
„Co zrobiliśmy z wolnością czyli polski rachunek sumienia” – spotkanie z Senatorem RP Zbigniewem Trybułą. Sesja poświęcona pamięci księdza Michała Poradowskiego.

Dyskusje:

„Wolność i odpowiedzialność”
- W domu i rodzinie
- W życiu osobistym
- W środowisku pracy i wszystkich sferach życia.
- Czy wszystko jest dozwolone?
„Wolność i odpowiedzialność w nauczaniu Jana Pawła II”
- Wolność bez prawdy i odpowiedzialności
- Cierpienie w nauczaniu i życiu Jana Pawła II
- Media a wychowanie.
- „Jaka przyszłość Rzeczpospolitej?” Wybory 2005. W spotkaniu uczestniczyli kandydaci do Parlamentu RP
- Ideały „Solidarności” – 25 lat później. Gościem spotkania byli: ks dr Władysław Czamara, dr Marek Kozłowski i mgr inż. Antoni Pietkiewicz
- „O wolności”. Gośćmi zaproszonymi do dyskusji byli: o. Zdzisław Wojciechowski SJ, Artur Kijewski, Jarosław Dolat

Inne prace Klubu:

Zarząd Klubu bezinteresownie pomógł w wybudowaniu świetlicy socjoterapeutycznej w Jaworowie koło Lwowa. Świetlicę zorganizowały Siostry z Włoch ze Zgromadzenia Sióstr Św. Doroty, które mają swój klasztor w Kaliszu i prowadzą działalność misyjną na Ukrainie.

Klub uczestniczył w zbiórkach pieniędzy na Fundusz Stypendialny dla uzdolnionej młodzieży.

Utrzymuje kontakty z innymi Klubami Inteligencji Katolickie i bierze udział w spotkaniach międzyklubowych.

Był współorganizatorem „Sesji poświęconej pamięci Księdza Michała Poradowskiego”

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Kaliszu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną działalnością do uczestnictwa w spotkaniach i do współpracy.Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci),

Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła i Klasztoru O.O. Jezuitów,

Spotkania Małżeńskie,

Stowarzyszenie Akcji Miłosierdzia im. O. Stefana Dzierżka SJ,

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska,

Światowy Związek Żołnierzy AK Oddział Kalisz,

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (http://www.wzch.kalisz.pl).