Wyszukiwarka

farba Sankt

Msze św.

Msze św. w dni powszednie:
7.00; 8.00; 19.00.

Msze św. w niedziele i święta:
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 19.00.

Więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie - XXX Niedziela zwykła - 23.10.2022

  • Pod hasłem „Będziecie moimi świadkami” obchodzimy dzisiaj 96. Światowy Dzień Misyjny, rozpoczynający zarazem Tydzień Misyjny. W swoim Orędziu papież Franciszek napisał m.in.: „Drodzy bracia i siostry, nie przestaję marzyć o całym Kościele jako misyjnym i o nowym okresie działalności misyjnej wspólnot chrześcijańskich. I powtarzam życzenie Mojżesza dla ludu Bożego w drodze: „Oby tak cały lud Pana prorokował!” (Lb 11, 29). Tak, obyśmy wszyscy byli w Kościele tym, czym już jesteśmy na mocy chrztu: prorokami, świadkami, misjonarzami Pana! Z mocą Ducha Świętego i aż po krańce ziemi. Maryjo, Królowo Misji, módl się za nami!”.
  • Dzsiaj po Mszach św. odbywa się zbiórka do puszek na pomoc polskim misjonarzom. „Bóg zapłać” za dar serca.
  • Biskup Kaliski serdecznie dziękuje parafiom, kościołom rektoralnym i indywidualnym darczyńcom, którzy włączyli się w kampanię „WOLNI – nieWOLNI”: rehabilitacja i reintegracja ofiar handlu ludźmi w Afryce”. Na ten cel w naszej diecezji udało się zebrać 100 tys. zł.
  • Nabożeństwo różańcowe w naszym Sanktuarium w niedzielę i w pozostałe dni tygodnia o godz. 18.15.
  • We wtorek wypominki roczne czytamy o godz. 18.15, a Msza św. za zmarłych o godz. 19.00.
  • Msza św. w in­ten­cji żyjących i zmarłych Dobroczyńców naszego kościoła i do­mu zakonnego w środę rano o godz. 7:00.
  • Nabożeństwo do Miło­­sier­dzia Bożego w czwartek i w piątek, połączone z Nabożeństwem Różańcowym. o godz. 18:15.
  • W piątek po Mszy św. o 19.00 kontynuujemy nasze wieczory miłosierdzia. Adorujemy Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie w Jego nieskończonym Miłosierdziu do godz. 21:00. Podczas adoracji będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi.
  • W tym tygodniu wspominamy w liturgii: we wtorek Świętych Jana de Brebeufa i Izaaka Joguesa, jezuickich męczenników, natomiast w piątek przypada święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
  •  W dalszym ciągu przyjmujemy wypominki. Ofiara Mszy św. i modlitwa Kościoła za naszych drogich zmarłych jest tym czego oni najbardziej potrzebują. Wstawiając się za zmarłymi możemy ten dar im ofiarować. Pod chórem są wyłożone kartki na których prosimy o czytelne wypisanie imion zmarłych. Kartki wraz z ofiarami składamy w zakrystii lub na furcie. Wypominki listopadowe będą wyczytywane przez cały listopad, a Msza św. w ich intencjach we wtorki listopada o godz. 19.00. Przyjmujemy także na wypominki roczne, które przez cały rok będą wyczytywane w każdy wtorek o godz. 18:30, a następnie będzie sprawowana Msza św. za poleconych nam zmarłych. Ofiary złożone na wypominki są przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów ogrzewania kościoła.