Wyszukiwarka

farba Sankt

Msze św.

Msze św. w dni powszednie:
7.00; 8.00; 19.00.

Msze św. w niedziele i święta:
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 19.00.

Więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie - III Niedziela Wielkanocna - 1.05.2022

  • „Bóg zapłać” za złożone ofiary na pokrycie kosztów ogrzewania Sanktuarium.
  • Dzisiaj, Niedzielą Biblijną – rozpoczyna się 14. Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Tydzień Biblijny ma inspirować do częstego sięgania po Pismo Święte. Tym razem jesteśmy zaproszeni do przeczytania Ewangelii św. Łukasza, zwanej Ewangelią Miłosierdzia, dziękując Ojcu Niebieskiemu za dar Eucharystii i wynikające z niego posłannictwo do dawania świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa.
  • Dzisiaj rozpoczynamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej, codziennie o godz. 18.30, zaś w czwartki i piątki połączone z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego o godz. 18.15. Podczas tegorocznego nabożeństwa majowego będziemy modlić się o pokój dla świata i w Ukrainie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej modlitwie.
  • W najbliższy wtorek przypada Uroczystość NMP, Królowej Polski, a zarazem Święto Narodowe - 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Porządek Mszy św. niedzielny.
  • Msza św. zbiorowa za zmarłych i za poleconych w wypominkach rocznych we wtorek, o godz. 19:00.
  • Msza św. za żyjących i zmarłych Dobroczyńców naszego Sanktuarium i domu zakonnego w środę o godz. 7:00.
  • W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
  • W piątki kontynuujemy wieczory miłosierdzia. Po Mszy św. o godz. 19.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do 21.00, w trakcie możliwość spowiedzi.
  • Spotkanie formacyjne Apostolstwa Modlitwy odbędzie się wyjątkowo w środę, 11 maja. Początek Mszą św. w Sanktuarium o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy członków, jak i pragnących się dołączyć do tego typu Apostolstwa.
  • W zakrystii można nabyć: majowy numer Biuletynu Apostolstwa Modlitwy oraz nowy dwutygodnik „Opiekun” oraz „Gość Niedzielny”.