Misje

Przy naszym domu działa ekipa jezuitów, misjonarzy prowadzących rekolekcje adwentowe i wielkopostne oraz misje ludowe i dni skupienia.

Prace ekipy koordynuje o. Zdzisław Jaśko SJ
tel.: 62 / 768 24 54
kom.: 601 720 011
mail: zjasko@wp.pl